آرشیو مطالب

ماموریت و چشم انداز - استراتژی و سیاست ها

 

الف - مأموریت و چشم انداز

تلاش در جهت دست یابی جامعه به توسعه پایدار با تکیه بر جنبه های مختلف مدیریت دانش نخبگان شاهد و ایثارگر اعم از تولید، توزیع و تسهیم دانش و هدایت و حمایت از سازمان های مردم نهاد به منظور تعمیق مشارکت اجتماعی و فرهنگی خاصّه ترویج و توسعه فرهنگ غنی ایثار و شهادت در جامعه.  

                                            

ب- استراتژی (اهداف کلان):

1- شناسایی و ساماندهی امور نخبگان، سرآمدان و پیشتازان شاهد و ایثارگر در راستای ارتقاء توليد علم در کشور و دست یابی به ایرانی علمی - اسلامی و افزایش سهم نخبگان جامعه هدف در چشم انداز توسعه علمی و پایدار کشور و تلاش در راستای تسهیم و تسری اندوخته و تجارب نخبگان در بین یکدیگر و تشکیل هسته های علمی و فناوری و ارتقا سطح علمی ، خودباوری و هویت مداری و پی گیری های لازم به منظور اجرایی شدن ظرفیت های بالقوه علمی ، فرهنگی ، اختراعات و ابتکارات نخبگان در جامعه و تاثیر پذیری تصمیم گیران و برنامه ریزان از این ایده ها و سرعت بخشیدن به چرخه توسعه و پیشرفت در کشور.

2- اهتمام در شکل گیری و حمایت و  هدایت تشکل های مردم نهاد بر حسب اقتضائات بنیاد و جامعه و تقویت سهم  مشارکت جامعه هدف در انجام فعالیت های ملی یا فراملی  ،اجتماعی و فرهنگی و ضابطه مند کردن فعالیت تشکل ها در راستای پاسخگویی به نیازها و مطالبات جامعه و بهره مندی از این ظرفیت ها در راستای نهادینه سازی فعالیت  تشکل ها وکاهش سهم تصدی گری دولت.

 

ج- سیاست ها (اهداف جزیی):

1- شناسايي، حمايت، هدایت و ارتقاء علمی و منزلتی  نخبگان، سرآمدان و پیشتازان شاهد و ایثارگر.

2- بستر سازی لازم به منظور بهره­ مندی جامعه از توانمندی­ ها و فعالیت­ های نخبگان، سرآمدان، تشکل های شاهد و ایثارگر در راستای ایجاد بصیرت انقلابی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان جامعه هدف .

3- بسترسازی، حمایت (مادی و معنوی)، برنامه ­ریزی و هدایت برای رشد و ارتقاء استعدادهای الهی نخبگان، سرآمدان، پیشتازان و نیز تشکل های شاهد و ایثارگر.

4- حمایت و فراهم آوردن بسترهای مناسب به منظور انجام، ارائه و معرفی دستاوردهای علمی و پژوهشی نخبگان، سرآمدان و پیشتازان شاهد و ایثارگر.

5- بسترسازی مناسب به منظور عملیاتی شدن ایده ها و دستاوردهای نخبگان در راستای منتفع شدن جامعه از آنها در مسیر رشد و تعالی.

6- هماهنگي ميان حوزه های مختلف در بنیاد شهید و امور ایثارگران مرتبط با نخبگان، سرآمدان و پیشتازان جامعه هدف و پیگیری فعاليت‌هاي مربوط به آنان در جهت اجرا و تحقق سیاست ها.

7- بسترسازی مناسب به منظور شناسایی و معرفی ایده ها و دست آوردهای برتر نخبگان با بهره مندی از ظرفیت های فضای مجازی ، نشر و سایر رسانه ها در راستای اجرایی شدن آنها و پاسخگویی به  نیازهای جامعه به منظور رفع موانع توسعه و پیشرفت .

8- بسترسازی مناسب و تلاش در جهت تحقق اهداف انسانی و اسلامی و بسط و گسترش آرمان های بشر دوستانه از طریق تشکل ها در سطوح مختلف.

9- بسترسازی مناسب به منظور ایجاد ارتباطات سازنده بین تشکل ها و سازمان ها و مراکز دولتی و  خصوصی .

10- نظارت و حمایت مادی و معنوی از تشکل های شاهد و ایثارگر در راه دست یابی به توسعه فرهنگ ایثار.

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
آرشیو مطالب