آرشیو مطالب

ریاست مرکز

                 دکتر عادل مهری

مدیر کل دانش پژوهان و تشکل های شاهد وایثارگر

سوابق علمی:
- کارشناسی روان شناسی بالینی - دانشگاه علامه طباطبایی
- کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی - دانشگاه علوم تحقیقات
- دکتری روان شناسی - دانشگاه تربیت مدرس


سوابق اجرایی: 

- مدیر عامل موسسه ایثار تهران بزرگ
- مدیر پژوهشی بسیج وزارت مسکن
- معاون علمی پژوهشی بسیج  بنیاد شهید تهران بزرگ
- رییس اداره نخبگان  بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ
- معاون تعاون منطقه 14 بنیاد شهید وامور ایثارگران
- مشاور و روان درمانگر و ارزیاب  دانشگاه جامعه المصطفی العامیه
- مشاورمدیر کل تهران بزرگ در امور فرزندان شاهد
- عضو هیات موسس و شورای مرکزی  مجمع شاهد ایران اسلامی
- مسئول ساماندهی مرکز خط زندگی بنیاد شهید وامور ایثارگران 
- عضو و درمانگر سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
آرشیو مطالب